Support
mindhealthbeautyshop
0-86-3961860, 0-86-3345492
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 8   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 2012-04-02 18:08:18.0
รายละเอียด: ขนาดบรรจุ 2x50 ชิ้นใช้กับเครื่องรุ่น AccuChek Performa ยี่ห้อ Roche
1650.00 บาท
ค่าขนส่ง: 40.00 บาท/ชิ้น

 
เพิ่มเมื่อ: 2012-04-02 21:07:13.0
รายละเอียด: ขนาด 25 ชิ้น ใช้กับ Accu-Chek Performa
420.00 บาท
ค่าขนส่ง: 40.00 บาท/ชิ้น

 
เพิ่มเมื่อ: 2012-04-02 21:31:01.0
รายละเอียด: ผลิตภัณฑ์ Roche
2350.00 บาท
ค่าขนส่ง: 80.00 บาท/ชิ้น

 
เพิ่มเมื่อ: 2012-04-02 21:27:36.0
รายละเอียด: ใช้ร่วมกับปากาเจาะเลือด Accu-Chek Softclix
550.00 บาท
ค่าขนส่ง: 40.00 บาท/ชิ้น

 
เพิ่มเมื่อ: 2012-04-02 21:35:52.0
รายละเอียด: เครื่องรุ่น Accutrend Plus สำหรับตรวจหา ค่าน้ำตาลในเลือด, โคเลสเตอรอล, และ ไตรกลีเซอไรด์
8150.00 บาท
ค่าขนส่ง: 80.00 บาท/ชิ้น

 
เพิ่มเมื่อ: 2012-04-02 21:38:12.0
รายละเอียด: ขนาด 25 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ Roche เยอรมนี
428.00 บาท
ค่าขนส่ง: 40.00 บาท/ชิ้น

 
เพิ่มเมื่อ: 2012-04-01 14:42:15.0
รายละเอียด: แถบตรวจไขมัน Cholesterol ใช้กับเครื่อง Accutrend ขนาด 25 ชิ้น/กล่อง
1177.00 บาท
ค่าขนส่ง: 80.00 บาท/ชิ้น

 
เพิ่มเมื่อ: 2012-04-02 21:40:03.0
รายละเอียด: ผลิตภัณฑ์ Citizen
1500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 80.00 บาท/ชิ้น

1